Son eklenen klasik Türk müziği eserleri
Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın Âteşindir a güzel sevgiyi sevdâ edici isimli Hisar makamındaki Türk sanat müziği bestesinin; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca Güfte : Mustafa Tahralı Formu : Beste formu Makamı : Hisar makamı Usûlü : Ağır çember…
Sitemde bulunan Klasik Türk müziği eserlerinde kullanılan usûllerimizden, Çember ve Ağır çember usûllerinin tanıtımı ve Çember usûlündeki şarkılarımızın - saz eserlerimizin ayrıntılı bilgileri. XV. asırdan beri kullanılan bir usûldür. Fâhte usûlünün başına bir 4 zaman veya kendi formasında bir Sofyân usûlü getirilmekle elde edilmiştir. Usûlün son 10…
Gevrekzâde Mustafa Ağa'nın, Hasret-i rûyinle giryân olduğum demdir bu dem isimli Hicaz hümâyûn makamındaki Türk sanat müziği bestesinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Gevrekzâde Mustafa Ağa Güfte : Bilinmiyor Formu : Beste formu Makamı : Hicaz hümâyûn makamı Usûlü : Ağır çember…
Şeyhülislâm Es'ad Efendi'nin İzârın gül gül olmuş bûseden dil dâğ-ı dâğındır isimli Dügâh makamındaki Türk sanat müziği bestesinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Şeyhülislâm Es'ad Efendi Güfte : Bilinmiyor Formu : Beste formu Makamı : Dügâh makamı Usûlü : Ağır…
Şâkir Ağa'nın Meyl eder bu hüsn ile kim görse ey gül-fem seni isimli Ferahnâk makamındaki Türk sanat müziği bestesinin; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Şâkir Ağa Güfte : Bilinmiyor Formu : Beste formu Makamı : Ferahnâk makamı Usûlü : Ağır çember usûlü…
Hacı Sâdullah Ağa'nın Pâdişâhım lûtfedip mesrûr-u şâd eyle beni isimli Beyâtî arabân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Hacı Sâdullah Ağa Güfte : Bilinmiyor Makamı : Beyâtî arabân makamı Usûlü : Ağır çember usûlü Volkan Gözübüyük yorumu: Asuman…