Ü harfi ile başlayan türküler

Ü harfi ile başlayan türküler (4)

Ü harfi ile başlayan türküler; listesi, yöresi, kaynak kişisi, derleyeni, notaya alanı, sözleri, öyküsü, video yorumları ve notası.

Üç gün olmuş şu yayladan geçeli isimli Türk halk müziği türküsünün; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Makamı : Zâvil makamı Usûlü…
Ünye'den çıktım da başım selâmet isimli Ordu yöresine ait Türk halk müziği türküsünün; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Yöresi : Ordu…
Üryan geldim gene üryan giderim isimli Adana yöresine ait Türk halk müziği uzun havasının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Yöresi :…
Üsküdar’a gider iken aldı da bir yağmur isimli İstanbul yöresine ait Türk halk müziği türküsünün; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Yöresi…

Sitemdeki ilgili sayfalar