Sitemde bulunan Klasik Türk müziği eserlerinde kullanılan usûllerimizden, Ağır aksak usûlü'nün tanıtımı ve Ağır aksak usûlündeki şarkılarımızın - saz eserlerimizin ayrıntılı bilgileri. Dokuz zamanlıdır. Bir Sofyan ve bir Türk Aksağından meydana gelir. 9/4 lük değerlerde vurulur. 9/4 Vuruluşu: jwplayer('avID_AVPlayerID_0_164c263949f97f6c835066ddc1eaa69b').setup({ 'file': '/media/audio/agir-aksak-usulu.mp3', 'image': '', 'height': '30', 'width': '240',…
Hâfız Yusuf Efendi'nin Ah efendim dinle gel şu nâle-vü feryâdımı isimli Karcığar makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Hâfız Yusuf Efendi Güfte : Bilinmiyor Makamı : Karcığar makamı Usûlü : Ağır aksak usûlü Bekir Sıdkı Sezgin yorumu: Melihat…
Hacı Ârif Bey'in Âh-ü efganım cefâcû yâre hiç kâr etmedi isimli Hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Hacı Ârif Bey Güfte : Bilinmiyor Makamı : Hicazkâr makamı Usûlü : Ağır aksak usûlü Cevdet Bolvadin yorumu: Sözleri: Âh-ü…
Hacı Ârif Bey'in Ahteri düşkün garîb ü âşık-ı âvâreyimisimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Hacı Ârif Bey Güfte : Mehmet Sâdi Bey Makamı : Nihavend makamı Usûlü : Ağır aksak usûlü Nurettin Çelik yorumu:…

Âkıbet virân edip gönlüm felek

Pazar, 16 Ekim 2016 15:24
Tanbûrî Nûman Ağa'nın Âkıbet virân edip gönlüm felek isimli Tâhir makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Tanbûrî Nûman Ağa Güfte : Bilinmiyor Makamı : Nihavend makamı Usûlü : Ağır aksak usûlü Merâl Uğurlu yorumu: Sözleri: Âkıbet virân edip…

Aldı elden gülşen-i bâd-ı hazan

Pazar, 30 Ekim 2011 00:00
Hacı Fâik Bey'in Aldı elden gülşen-i bad-ı hazan isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Hacı Fâik Bey Güfte : Sultan 5. Murad Han Makamı : Evcârâ makamı Usûlü : Ağır aksak usûlü Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca…
Leylâ Saz'ın Âsuman ağlar hem inler giryebâr oldukça ben isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Leylâ Saz Güfte : Bilinmiyor Makamı : Sûzidil makamı Usûlü : Ağır aksak usûlü Belgin Gök yorumu: Hâfız Burhan Sesyılmaz yorumu:…

Âteş-i aşkınla ey şûh-i şenim

Cumartesi, 10 Eylül 2016 12:58
Hâşim Bey'in Âteş-i aşkınla ey şûh-i şenim isimli Şedaraban makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Hâşim Bey Güfte : Bilinmiyor Makamı : Şedaraban makamı Usûlü : Ağır aksak usûlü Bekir Sıdkı Sezgin yorumu: Sözleri: Âteş-i aşkınla ey şûh-i…

Bahçenizde sünbül olsam

Pazartesi, 22 Ağustos 2011 00:00
Suphi Ziya Özbekkan'ın Bahçenizde sünbül olsam isimli Kürdîli hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Suphi Ziya Özbekkan Güfte : Necdet Ataman Makamı : Kürdîli hicazkâr makamı Usûlü : Ağır aksak usûlü Münir Nurettin Selçuk yorumu: Nesrin Sipâhi…

Bak ne hâle koydu bu baht-ı siyâh

Pazar, 17 Temmuz 2016 14:33
Hacı Ârif Bey'in Bak ne hâle koydu bu baht-ı siyâh isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Hacı Ârif Bey Güfte : Bilinmiyor Makamı : Hicaz makamı Usûlü : Ağır aksak usûlü Çiğdem Yarkın yorumu: Mustafa Doğan…

Bana hem-dem eyleyen ey gam seni

Perşembe, 21 Temmuz 2016 15:39
Nikoğos Ağa'nın Bana hem-dem eyleyen ey gam seni isimli Hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Nikoğos Ağa Güfte : Bilinmiyor Makamı : Hicazkâr makamı Usûlü : Ağır aksak usûlü Sâbite Tur Gülerman yorumu: Bekir Sıdkı…
Bimen Şen'in Bensiz ey gül gülşen-i âlemde mey nûş eyleme isimli Segâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Bimen Şen Güfte : Enderûnî Vâsıf Makamı : Segâh makamı Usûlü : Ağır aksak usûlü Neşe Can yorumu: Pelin Uyanıker…