Sultânîyegâh makamındaki saz eserleri

Sultânîyegâh makamındaki saz eserleri (3)

Sultânîyegâh makamındaki saz eserleri - Semai ve peşrevlerinin; listesi, bestekarı, makamı, usulü, notası ve video yorumu.

Kanûni Hacı Ârif Bey'in Sultânîyegâh makamındaki peşrevinin; ayrıntılı bilgileri, videoları ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Kanûni Hacı Ârif Bey Form : Peşrev formu Makamı…
Kanûni Hacı Ârif Bey'in Sultânîyegâh makamındaki saz semâîsinin; ayrıntılı bilgileri, videoları ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Kanûni Hacı Ârif Bey Form : Saz semâîsi…
Nedim Ağa'nın Sultânîyegâh makamındaki saz semâîsinin; ayrıntılı bilgileri, videoları ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Nedim Ağa Formu : Saz semâîsi formu Makamı : Sultânîyegâh…

Sitemdeki ilgili sayfalar