Z harfi ile başlayan şarkılar

Z harfi ile başlayan şarkılar (23)

İsmi Z harfi ile başlayan şarkılar, besteler, semailer, karlar, karçeler ve kantolar.

Bu eserlerin; bestekârı - bestecisi, söz yazarı, makamı, usûlü, sözleri, notası, video yorumları ve yorumlayan ses sanatçılarımız gibi ayrıntılı bilgileri.

Hacı Ârif Bey'in Zâhirî hâle bakıp etme dahîl bir ferdi isimli Mâhur makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları,…
Zâhirî hâle bakıp etme dahîl bir ferdi - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Lem'î Atlı'nın Zaman olur ki ânın hacle-i visâlinde isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe…
Zaman olur ki ânın hacle-i visâlinde - 4.7 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 3 kişi oy kullanıldı.
Klarnet İbrahim Efendi'nin Zamanı var ki her bezmim anarsın isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri,…
Zamanı var ki her bezmim anarsın - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 6 kişi oy kullanıldı.
Yesâri Asım Arsoy'un Zamanla belki geçer bu aşk da hicrân da isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri,…
Zamanla belki geçer bu aşk da hicrân da - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 4 kişi oy kullanıldı.
Kemânî Serkis Efendi'nin Zannetme seni şimdi görüp gönlümü verdim isimli Acem kürdî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları,…
Zannetme seni şimdi görüp gönlümü verdim - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Şevki Bey'in Zannım bu ki cânâ beni kurbân edeceksin isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri…
Zannım bu ki cânâ beni kurbân edeceksin - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Vardakosta Seyyid Ahmed Ağa'nın Zebân-ı aşkı anlar sana benzer işveger var mı isimli Muhayyer sünbüle makamındaki Türk sanat müziği bestesinin;…
Zebân-ı aşkı anlar sana benzer işveger var mı - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Bimen Şen'in Zehr'olsa bile nûş edelim câm-ı şârabın isimli Acem aşîrân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri…
Zehr olsa bile nûş edelim câm-ı şârabın - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 4 kişi oy kullanıldı.
Zeki Müren'in Zehretme hayâtı bana cânânım isimli Acem kürdî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası.…
Zehretme hayâtı bana cânânım - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 5 kişi oy kullanıldı.
Leylâ Saz'ın Zevk-i sevdâ duymadın âşık-perestâr olmadın isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası.…
Zevk-i sevdâ duymadın âşık-perestâr olmadın - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.