Z harfi ile başlayan şarkılar

Z harfi ile başlayan şarkılar (23)

İsmi Z harfi ile başlayan şarkılar, besteler, semailer, karlar, karçeler ve kantolar.

Bu eserlerin; bestekârı - bestecisi, söz yazarı, makamı, usûlü, sözleri, notası, video yorumları ve yorumlayan ses sanatçılarımız gibi ayrıntılı bilgileri.

Zâhirî hâle bakıp etme dahîl bir ferdi - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hacı Ârif Bey'in Zâhirî hâle bakıp etme dahîl bir ferdi isimli Mâhur makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve…
Zaman olur ki ânın hacle-i visâlinde - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Lem'î Atlı'nın Zaman olur ki ânın hacle-i visâlinde isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı…
Zamanı var ki her bezmim anarsın - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 5 adet oyu var.
Klarnet İbrahim Efendi'nin Zamanı var ki her bezmim anarsın isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası.…
Zamanla belki geçer bu aşk da hicrân da - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 3 adet oyu var.
Yesâri Asım Arsoy'un Zamanla belki geçer bu aşk da hicrân da isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası.…
Zannetme seni şimdi görüp gönlümü verdim - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kemânî Serkis Efendi'nin Zannetme seni şimdi görüp gönlümü verdim isimli Acem kürdî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve…
Zannım bu ki cânâ beni kurbân edeceksin - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şevki Bey'in Zannım bu ki cânâ beni kurbân edeceksin isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri:…
Zebân-ı aşkı anlar sana benzer işveger var mı - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Vardakosta Seyyid Ahmed Ağa'nın Zebân-ı aşkı anlar sana benzer işveger var mı isimli Muhayyer sünbüle makamındaki Türk sanat müziği bestesinin; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri…
Zehr olsa bile nûş edelim câm-ı şârabın - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 4 adet oyu var.
Bimen Şen'in Zehr'olsa bile nûş edelim câm-ı şârabın isimli Acem aşîrân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri:…
Zehretme hayâtı bana cânânım - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 4 adet oyu var.
Zeki Müren'in Zehretme hayâtı bana cânânım isimli Acem kürdî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste ve…
Zevk-i sevdâ duymadın âşık-perestâr olmadın - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Leylâ Saz'ın Zevk-i sevdâ duymadın âşık-perestâr olmadın isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste :…