Y harfi ile başlayan şarkılar

Y harfi ile başlayan şarkılar (104)

İsmi Y harfi ile başlayan şarkılar, besteler, semailer, karlar, karçeler ve kantolar.

Bu eserlerin; bestekârı - bestecisi, söz yazarı, makamı, usûlü, sözleri, notası, video yorumları ve yorumlayan ses sanatçılarımız gibi ayrıntılı bilgileri.

Drama'lı Hasan Hasgüler'in Ya Râb kalbimin sahibi nerde isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve…
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Yâ Rab kime feryâd edeyim yârin elinden isimli İsfahân makamındaki Türk sanat müziği ağır semaîsinin; ayrıntılı…
Sadettin Kaynak'ın Yâd eller aldı beni isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Şevki Bey'in Yâd ile geçmiş zamanı ağlarım isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası.…
Hacı Ârif Bey'in Yâdigâr kaldı bana dilde bu âh isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri…
Şükrü Tunar'ın Yâdımda o sevdâlı yeşil didelerin var isimli Muhayyer makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve…
Necdet Tokatlıoğlu'nun Yağsın yağmur çisil çisil isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Selâhattin İnal'ın Yaklaşıyor gün be gün ömrümüz son mevsime isimli Rast makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri…
Yusuf Nalkesen'in Yalan değil pek kolay olmayacak unutmak isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve…
Necdet Tokatlıoğlu'nun Yalancı dünya seni neylemeli isimli Muhayyer kürdî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası.…