Ü harfi ile başlayan şarkılar

Ü harfi ile başlayan şarkılar (12)

İsmi Ü harfi ile başlayan şarkılar, besteler, semailer, karlar, karçeler ve kantolar.

Bu eserlerin; bestekârı - bestecisi, söz yazarı, makamı, usûlü, sözleri, notası, video yorumları ve yorumlayan ses sanatçılarımız gibi ayrıntılı bilgileri.

Muhlis Sabahattin Ezgi'nin Üç yıl beni sevdânın ipek saçları sardı isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları,…
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Üftâdenim ey bî vefâ isimli Rast makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve…
Yesâri Asım Arsoy'un Ülfet demi vuslat demi bir gün gelir elbet isimli Hicaz - Uzzal - makamındaki Türk sanat müziği…
Şevki Bey'in Ülfet etsem yâr ile ağyare ne isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe…
Tanburî İsmet Ağa'nın Ülfetin geçti efendim arası isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası.…
Avni Anıl'ın Ümidim sen neş'em sen hayâlim hülyâm sensin isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri…
Selâhattin Pınar'ın Ümidini kirpiklerine bağladı gönlüm isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Yesâri Asım Arsoy'un Ümitlerim hep kırıldı yârim artık gelmeyecek isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri…
Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın Ümitsiz bir aşka düştüm ağlarım ben hâlime isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri,…
Ali Erköse'nin Ümitsiz bir bekleyiş hasreti var içimde isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve…