T harfi ile başlayan şarkılar

T harfi ile başlayan şarkılar (28)

İsmi T harfi ile başlayan şarkılar, besteler, semailer, karlar, karçeler ve kantolar.

Dilhayat Kalfa'nın Tâ-be-key sînemde câ etmek cefâ vü kîneye isimli Mâhur makamındaki Türk sanat müziği bestesinin; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri:…
Sadettin Öktenay'ın Tâc olsan başıma takmayacağım isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Sadettin…
Muzaffer İlkar'ın Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Tab'î Mustafa Efendi'nin Tâkat mı gelir sevdiğim ol işve vü nâze isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği Yürük semaî'sinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve…
Adnan Ergil'in Takvimlerden haberin yok mu geçiyor yıllar isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste…
Hacı Ârif Bey'in Tal'at eyler mi diye meh sûy-i Kağıthâne'den isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve notası. Ayrıntılı…

Sitemdeki ilgili sayfalar