Ş harfi ile başlayan şarkılar

Ş harfi ile başlayan şarkılar (32)

İsmi Ş harfi ile başlayan şarkılar, besteler, semailer, karlar, karçeler ve kantolar.

Bu eserlerin; bestekârı - bestecisi, söz yazarı, makamı, usûlü, sözleri, notası, video yorumları ve yorumlayan ses sanatçılarımız gibi ayrıntılı bilgileri.

Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Şâd eyledi cân-ü dilimi rûhi revânım isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği yürük semaîsinin; ayrıntılı bilgileri,…
Hacı Ârif Bey'in Şarâb iç gül-feminde güller açılsın isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve…
Ergin Kızılay'ın Şarap koy kadehime kan doldurma bu akşam isimli Kürdîli hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları,…
Sâdi Hoşses'in Şarap mahzende yıllanır aşkın kalbimde yıllanıyor isimli Kürdîli hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri…
Muzaffer İlkar'ın Şarkılar seni söyler isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri:…
Avni Anıl'ın Şarkılar söyle o sâhillerde rüzgârlar bana senden nağmeler getirsin isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri,…
Pınar Köksal'ın Şarkılar söylüyorsan isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste…
Avni Anıl'ın Şarkılar yazdım sana sazlar seni kıskandı isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve…
Erdoğan Berker'in Şarkılar yazdım sana sazlar seni kıskandı isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve…
Erdoğan Berker'in Şarkılardan fal tuttum ikimize kaç kere isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve…