N harfi ile başlayan şarkılar

N harfi ile başlayan şarkılar (114)

İsmi N harfi ile başlayan şarkılar, besteler, semailer, karlar, karçeler ve kantolar.

Bu eserlerin; bestekârı - bestecisi, söz yazarı, makamı, usûlü, sözleri, notası, video yorumları ve yorumlayan ses sanatçılarımız gibi ayrıntılı bilgileri.

N'eyleyeyim nic'edeyim olamam bir ân - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Suyolcuzâde Sâlih Efendi'nin N'eyleyeyim nic'edeyim olamam bir ân isimli Beyâtî arabân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri:…
N'olsun bu kadar âh-ü figan ah gönül - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Enderunî Ali Bey'in N'olsun bu kadar âh-ü figan ah gönül isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
N'olur bir an bana olsan vefakâr - 3.7 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 3 adet oyu var.
Mildan Niyâzi Ayomak'ın N'olur bir an bana olsan vefakâr isimli Hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri:…
Nâ-murâdım tâliim âvâredir - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hacı Fâik Bey'in Nâ-murâdım tâliim âvâredir isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Hacı…
Nâ-ümîd-i aşka doktor var mı tıbbın çâresi - 3.7 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 3 adet oyu var.
Şekerci Cemil Bey'in Nâ-ümîd-i aşka doktor var mı tıbbın çâresi isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Nâle-i can-gâhı canân duymuyor - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Ûdî Âfet Mısırlıyan'ın Nâle-i can-gâhı canân duymuyor isimli Nev-eser makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste :…
Nâr-ı aşkınla senin ey nevcivân - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Rıfat Bey'in Nâr-ı aşkınla senin ey nevcivân isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri:…
Nâr-ı firkat şûle pâş oldukça sinem dağlıyor - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 6 adet oyu var.
Mahmud Celâleddin Paşa'nın Nâr-ı firkat şûle pâş oldukça sînem dağlıyor isimli Beyâtî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve…
Nasıl edâ bilir ol dilber-i fedâyı görün - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Nasıl edâ bilir ol dilber-i fedâyı görün isimli Nev-eser makamındaki Türk sanat müziği bestesinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası.…
Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Teoman Alpay'ın Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste…