L harfi ile başlayan şarkılar

L harfi ile başlayan şarkılar (13)

İsmi L harfi ile başlayan şarkılar, besteler, semailer, karlar, karçeler ve kantolar.

Bu eserlerin; bestekârı - bestecisi, söz yazarı, makamı, usûlü, sözleri, notası, video yorumları ve yorumlayan ses sanatçılarımız gibi ayrıntılı bilgileri.

Şekerci Cemil Bey'in Lâyık mı sana bu dil-i sevdâzede yansın isimli Hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları,…
Ahmet Râsim'in Leb-i rengînine bir gül konsun isimli Rast makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı…
Emin Ongan'ın Leblerinde kıvrılan bir goncanın al rengi var isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri…
Lem'î Atlı'nın Lerzân ediyor rûhumu çeşmindeki efsûn isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası.…
Sadettin Kaynak'ın Leylâ acep neden ses vermiyor feryâdıma isimli Hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve…
Sadettin Kaynak'ın Leylâ bir özge candır kara gözlü ceylandır isimli Segâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri…
Tevfik Soyata'nın Leylâ gibi hıçkırsa ve Mecnûn gibi yansa isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri…
Haydar Telhüner'in Leylâ sende buldum aşkımı kaderimi isimli Muhayyer kürdî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve…
Bahri Altıntaş'ın Leylâk takıvermiş saçının tellerine isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Zekâi Tunca'nın Leylâkları sümbülleri isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste…