İ harfi ile başlayan şarkılar

İ harfi ile başlayan şarkılar (34)

İsmi İ harfi ile başlayan şarkılar, besteler, semailer, karlar, karçeler ve kantolar.

Bu eserlerin; bestekârı - bestecisi, söz yazarı, makamı, usûlü, sözleri, notası, video yorumları ve yorumlayan ses sanatçılarımız gibi ayrıntılı bilgileri.

Avni Anıl'ın İçimde bin türlü keder isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Yusuf Nalkesen'in İçimde kim vardır bir bilebilsen isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası.…
Avni Anıl'ın İçimde nice uzun yılların özlemi var isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve…
Yener Topaloğlu'nun İçimde yaşıyorsun kimse görmüyor seni isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve notası.…
Adem Şahin'in İçimdeki özlemi uyutamıyorum yâr isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Yıldırım Gürses'in İçime hep hüzün doluyor isimli Rast makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Şekip Ayhan Özışık'ın İçin için yanıyor yanıyor bu gönlüm isimli Muhayyer kürdî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları,…
Ârif Sâmi Toker'in İçince şarabı ezelde gönül isimli Kürdîli hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve…
Bimen Şen'in İçtim suyunu şu coşkun derenin isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası.…
Lem'î Atlı'nın İdini tebrîk için ey gül-izâr isimli Şedaraban makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri, Türkçe karşılığı…