G harfi ile başlayan şarkılar

G harfi ile başlayan şarkılar (247)

İsmi G harfi ile başlayan şarkılar, besteler, semailer, karlar, karçeler ve kantolar.

Bu eserlerin; bestekârı - bestecisi, söz yazarı, makamı, usûlü, sözleri, notası, video yorumları ve yorumlayan ses sanatçılarımız gibi ayrıntılı bilgileri.

Gâhi ki eder turrası dâmânını çîde - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Kara İsmail Ağa'nın Gâhi ki eder turrası dâmânını çîde isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği yürük semaîsinin; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Gam çekme güzel n'olsa baharın sonu yazdır - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 9 adet oyu var.
Ârif Sâmi Toker'in Gam çekme güzel n'olsa baharın sonu yazdır isimli Acem aşîrân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası.…
Gam dîdeleriz sâkî sun bir dolu kab olsun - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şevki Bey'in Gam dîdeleriz sâkî sun bir dolu kab olsun isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Gam seni terkeylemez sen eyle terk-i gam biraz - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kâzım Uz'un Gam seni terkeylemez sen eyle terk-i gam biraz isimli Şedaraban makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Gamdan azad olmuyor gönlüm benim - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 3 adet oyu var.
Emin Ongan'ın Gamdan azad olmuyor gönlüm benim isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste :…
Gamdan âzâde heman dünyâda bir meyhânedir - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 4 adet oyu var.
Rıfat Bey'in Gamdan âzâde heman dünyâda bir meyhânedir isimli Rast makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste…
Gamla kıymettar ömrüm geldi geçti mevsimi - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Asdik Ağa'nın Gamla kıymettar ömrüm geldi geçti mevsimi isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste…
Gamze gamze bir gülüver şimdi - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 3 adet oyu var.
Sezen Aksu'nun Gamze gamze bir gülüver şimdi - İkinci bahar yaşıyor ömrüm - isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri…
Gamzedeyim devâ bulmam - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 7 adet oyu var.
Kemanî Tatyos Efendi'nin Gamzedeyim devâ bulmam isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste…
Gamzene kondurdun simsiyah beni - 4.7 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 3 adet oyu var.
Nâmık Kemâl Aktan'ın Gamzene kondurdun simsiyah beni isimli Muhayyer kürdî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste…