G harfi ile başlayan şarkılar

G harfi ile başlayan şarkılar (248)

İsmi G harfi ile başlayan şarkılar, besteler, semailer, karlar, karçeler ve kantolar.

Bu eserlerin; bestekârı - bestecisi, söz yazarı, makamı, usûlü, sözleri, notası, video yorumları ve yorumlayan ses sanatçılarımız gibi ayrıntılı bilgileri.

Kara İsmail Ağa'nın Gâhi ki eder turrası dâmânını çîde isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği yürük semaîsinin; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Gâhi ki eder turrası dâmânını çîde - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Ârif Sâmi Toker'in Gam çekme güzel n'olsa baharın sonu yazdır isimli Acem aşîrân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası.…
Gam çekme güzel n'olsa baharın sonu yazdır - 4.7 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 10 adet oyu var.
Şevki Bey'in Gam dîdeleriz sâkî sun bir dolu kab olsun isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Gam dîdeleriz sâkî sun bir dolu kab olsun - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kâzım Uz'un Gam seni terkeylemez sen eyle terk-i gam biraz isimli Şedaraban makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Gam seni terkeylemez sen eyle terk-i gam biraz - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Emin Ongan'ın Gamdan azad olmuyor gönlüm benim isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste :…
Gamdan azad olmuyor gönlüm benim - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 3 adet oyu var.
Rıfat Bey'in Gamdan âzâde heman dünyâda bir meyhânedir isimli Rast makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste…
Gamdan âzâde heman dünyâda bir meyhânedir - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 4 adet oyu var.
Asdik Ağa'nın Gamla kıymettar ömrüm geldi geçti mevsimi isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste…
Gamla kıymettar ömrüm geldi geçti mevsimi - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sezen Aksu'nun Gamze gamze bir gülüver şimdi - İkinci bahar yaşıyor ömrüm - isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri…
Gamze gamze bir gülüver şimdi - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 3 adet oyu var.
Kemanî Tatyos Efendi'nin Gamzedeyim devâ bulmam isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste…
Gamzedeyim devâ bulmam - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 7 adet oyu var.
Nâmık Kemâl Aktan'ın Gamzene kondurdun simsiyah beni isimli Muhayyer kürdî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste…
Gamzene kondurdun simsiyah beni - 4.7 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 3 adet oyu var.