G harfi ile başlayan şarkılar

G harfi ile başlayan şarkılar (250)

İsmi G harfi ile başlayan şarkılar, besteler, semailer, karlar, karçeler ve kantolar.

Bu eserlerin; bestekârı - bestecisi, söz yazarı, makamı, usûlü, sözleri, notası, video yorumları ve yorumlayan ses sanatçılarımız gibi ayrıntılı bilgileri.

Kara İsmail Ağa'nın Gâhi ki eder turrası dâmânını çîde isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği yürük semaîsinin; ayrıntılı bilgileri, videosu,…
Gâhi ki eder turrası dâmânını çîde - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Ârif Sâmi Toker'in Gam çekme güzel n'olsa baharın sonu yazdır isimli Acem aşîrân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri,…
Gam çekme güzel n'olsa baharın sonu yazdır - 4.7 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 10 kişi oy kullanıldı.
Şevki Bey'in Gam dîdeleriz sâkî sun bir dolu kab olsun isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları,…
Gam dîdeleriz sâkî sun bir dolu kab olsun - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Kâzım Uz'un Gam seni terkeylemez sen eyle terk-i gam biraz isimli Şedaraban makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları,…
Gam seni terkeylemez sen eyle terk-i gam biraz - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Emin Ongan'ın Gamdan azad olmuyor gönlüm benim isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası.…
Gamdan azad olmuyor gönlüm benim - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 3 kişi oy kullanıldı.
Rıfat Bey'in Gamdan âzâde heman dünyâda bir meyhânedir isimli Rast makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve…
Gamdan âzâde heman dünyâda bir meyhânedir - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 4 kişi oy kullanıldı.
Asdik Ağa'nın Gamla kıymettar ömrüm geldi geçti mevsimi isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve…
Gamla kıymettar ömrüm geldi geçti mevsimi - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Sezen Aksu'nun Gamze gamze bir gülüver şimdi - İkinci bahar yaşıyor ömrüm - isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının;…
Gamze gamze bir gülüver şimdi - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 3 kişi oy kullanıldı.
Kemanî Tatyos Efendi'nin Gamzedeyim devâ bulmam isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve…
Gamzedeyim devâ bulmam - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 8 kişi oy kullanıldı.
Nâmık Kemâl Aktan'ın Gamzene kondurdun simsiyah beni isimli Muhayyer kürdî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve…
Gamzene kondurdun simsiyah beni - 4.7 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 3 kişi oy kullanıldı.