F harfi ile başlayan şarkılar

F harfi ile başlayan şarkılar (18)

İsmi F harfi ile başlayan şarkılar, besteler, semailer, karlar, karçeler ve kantolar.

Bu eserlerin; bestekârı - bestecisi, söz yazarı, makamı, usûlü, sözleri, notası, video yorumları ve yorumlayan ses sanatçılarımız gibi ayrıntılı bilgileri.

Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Sadettin Kaynak'ın Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni isimli İsfahân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Fâriğ olmam eylesen yüzbin cefâ sevdim seni - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Cemâl Calan'ın Fâriğ olmam eylesen yüzbin cefâ sevdim seni isimli Tâhir bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Fariğ olmam meşreb-i rindâneden - 4.7 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 6 adet oyu var.
Yesâri Asım Arsoy'un Fariğ olmam meşreb-i rindâneden isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste :…
Felek beni kul eyledi - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Mustafa Erses'in Felek beni kul eyledi isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Mustafa…
Feryâd ediyor bir gül için bülbül-i şeydâ - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Suphi Ziya Özbekkan'ın Feryâd ediyor bir gül için bülbül-i şeydâ isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Feryâd ki feryâdıma imdâd edecek yok - 4.5 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Tanburî Cemil Bey'in Feryâd ki feryâdıma imdâd edecek yok isimli Şehnâz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası.…
Feryâd ki feryâdımı gûş etmez ol sîmîn beden - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Zekâi Dede Efendi'nin Feryâd ki feryâdımı gûş etmez ol sîmîn beden isimli Şehnaz bûselik makamındaki Türk sanat müziği bestesinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe…
Feryâda ne hâcet yürü bend eyle dehânın - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanburî Ali Efendi'nin Feryâda ne hâcet yürü bend eyle dehânın isimli Muhayyer makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Fesleğen ektim gül bitti - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanbûrî Mustafa Çavuş'un Fesleğen ektim gül bitti isimli İsfahân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste :…
Fettan gülüşün her kanayan kalbe devâdır - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Fahri Kopuz'un Fettan gülüşün her kanayan kalbe devâdır isimli Acem aşîrân makamı makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve notası. Ayrıntılı…