F harfi ile başlayan şarkılar

F harfi ile başlayan şarkılar (19)

İsmi F harfi ile başlayan şarkılar, besteler, semailer, karlar, karçeler ve kantolar.

Bu eserlerin; bestekârı - bestecisi, söz yazarı, makamı, usûlü, sözleri, notası, video yorumları ve yorumlayan ses sanatçılarımız gibi ayrıntılı bilgileri.

Sadettin Kaynak'ın Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni isimli İsfahân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları,…
Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Cemâl Calan'ın Fâriğ olmam eylesen yüzbin cefâ sevdim seni isimli Tâhir bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları,…
Fâriğ olmam eylesen yüzbin cefâ sevdim seni - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Yesâri Asım Arsoy'un Fariğ olmam meşreb-i rindâneden isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası.…
Fariğ olmam meşreb-i rindâneden - 4.7 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 6 kişi oy kullanıldı.
Mustafa Erses'in Felek beni kul eyledi isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Felek beni kul eyledi - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Suphi Ziya Özbekkan'ın Feryâd ediyor bir gül için bülbül-i şeydâ isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu,…
Feryâd ediyor bir gül için bülbül-i şeydâ - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Tanburî Cemil Bey'in Feryâd ki feryâdıma imdâd edecek yok isimli Şehnâz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri,…
Feryâd ki feryâdıma imdâd edecek yok - 4.7 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 3 kişi oy kullanıldı.
Zekâi Dede Efendi'nin Feryâd ki feryâdımı gûş etmez ol sîmîn beden isimli Şehnaz bûselik makamındaki Türk sanat müziği bestesinin; ayrıntılı…
Feryâd ki feryâdımı gûş etmez ol sîmîn beden - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Tanburî Ali Efendi'nin Feryâda ne hâcet yürü bend eyle dehânın isimli Muhayyer makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları,…
Feryâda ne hâcet yürü bend eyle dehânın - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Tanbûrî Mustafa Çavuş'un Fesleğen ektim gül bitti isimli İsfahân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası.…
Fesleğen ektim gül bitti - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Fahri Kopuz'un Fettan gülüşün her kanayan kalbe devâdır isimli Acem aşîrân makamı makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu,…
Fettan gülüşün her kanayan kalbe devâdır - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.