E harfi ile başlayan şarkılar

E harfi ile başlayan şarkılar (100)

İsmi E harfi ile başlayan şarkılar, besteler, semailer, karlar, karçeler ve kantolar.

Bu eserlerin; bestekârı - bestecisi, söz yazarı, makamı, usûlü, sözleri, notası, video yorumları ve yorumlayan ses sanatçılarımız gibi ayrıntılı bilgileri.

Ebrûlerinin zâhmı nihândır ciğerimde - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sultan 2. Mahmûd han'ın Ebrûlerinin zâhmı nihândır ciğerimde isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının (Kalenderi) ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri:…
Edâlı bir yosma karârım aldı - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Ali Rıfat Çağatay'ın Edâlı bir yosma karârım aldı isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı…
Edemem kimseye hâlim hikâyet - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hacı Ârif Bey'in Edemem kimseye hâlim hikâyet isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri:…
Edeyim ben sana tanburla refâkat güzelim - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Akın Özkan'ın Edeyim ben sana tanburla refâkat güzelim isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste…
Efsûn okur uşşâkına ol gamze-i câdû - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şâkir Ağa'nın Efsûn okur uşşâkına ol gamze-i câdû isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste…
Eğilmez başın gibi - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Kaptanzâde Ali Rıza Bey'in Eğilmez başın gibi isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste :…
Ehl-i aşkın dilinden haberdâr olmayan bilmez - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Bursalı Mihran Efendi'nin Ehl-i aşkın dilinden haberdâr olmayan bilmez isimli Kürdîli hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Ehl-i aşkın neşvegâhı kûşe-i meyhanedir - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 7 adet oyu var.
Kemanî Tatyos Efendi'nin Ehl-i aşkın neşvegâhı kûşe-i meyhanedir isimli Kürdîli hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri:…
El benim'çün seni sarmış biliyor - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin El benim'çün seni sarmış biliyor isimli Ferahfezâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri:…
El çek tabip el çek yaram üstünden - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Selâhattin İnal'ın El çek tabip el çek yaram üstünden isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri:…