D harfi ile başlayan şarkılar

D harfi ile başlayan şarkılar (121)

İsmi D harfi ile başlayan şarkılar, besteler, semailer, karlar, karçeler ve kantolar.

Bu eserlerin; bestekârı - bestecisi, söz yazarı, makamı, usûlü, sözleri, notası, video yorumları ve yorumlayan ses sanatçılarımız gibi ayrıntılı bilgileri.

Kadri Şençalar'ın Dağ başında tüter duman isimli Nikrîz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Şevki Bey'in Dağlar dayanmaz enînine dil-i mahzûnumun isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası.…
Sadettin Kaynak'ın Dağları hep kar aldı isimli Karcığar makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
F. Kaya Pınarses'in Daha açmadan soldu saadet çiçeğimiz isimli Kürdîli hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri…
Kemâni Ali Ağa'nın Dâim seni ben arardım isimli Beyâtî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası.…
Yesârî Asım Arsoy'un Daldan dala konarım isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği kantosunun; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Kenan Günel'in Damarımda kan gibisin isimli Muhayyer kürdî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Sadettin Kaynak'ın Damlalar damla damla içimde çağlar gibi isimli Kürdîli hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri…
Yusuf Nalkesen'in Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve…
Darıldın mı gülüm bana isimli Rast makamındaki Türk sanat müziği kantosunun; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste…