Nedir?

Nedir? (89)

Türk müziği ile ilgili cümleler içinde geçen isimler ve kavramlarla ilgili nedir? sorunuza cevap olabilecek kısa bilgiler. 

Ağır semaîler, beste formundan hemen sonra fasıllardaki sıraya göre yer alırlar. Adından da anlaşıldığı gibi yapısı ağır, etkili bir formdur. Küçük usûllerle ölçülmüşlerdir. Ağır semailerde kullanılan usûller 10/4'lük Ağır aksak…
Bazı eserlere başlanırken hemen girişte, yalnız sazların çaldığı küçük bir bölüm bulunur. Buna giriş Müziği, yaygın bir deyimle de aranağme adı verilir. Bir eserin başında olduğu kadar, ortasında ve sonunda…
Türk Müziği Terminolojisinde Yozlaşma - Örnek Olay Analizi: Şarkı Formu - Ahmed Tohumcu Özet:Türk müziği tarihi, başlangıcından günümüze kadar çeşitli evreler geçirmiştir. Bu evrelerin en önemli belirleyici unsurlarından biri de…
Batı müziğinde yerinden ve 1, 4, 5 ses kavramları yoktur. Bu Türk müziği akord düzeniyle ve makamlarla ilgili bir kavramdır. İnsan sesleri; erkek, kadın ve çocuk sesleri olmak üzere üçe…
Türk halk müziğinde bir uzun hava türüdür. Konusunu; aşiret kavgalarından, kan davalarından, aşk maceralarından alır. Çoğunlukla güney ve orta Anadolu bölgelerinde söylenir. Afşar bozlağı, Urum bozlağı gibi türleri vardır. Kırıkkale…

Sitemdeki ilgili sayfalar