Diğer bilgiler

Diğer bilgiler (21)

Sitemin çeşitli bölümlerde adı geçen, ana başlıkların kapsamında olmayan, klasik Türk müziği - Türk sanat müziği ile ilgili diğer bilgiler, önemli kişiler ve incelemeler.

Çanakkale Savaşları, Birinci Dünya Savaşı içinde, tarihin en kanlı bölümü olarak bilinir. Türk'ün sayısız zafer, şan ve şerefle dolu tarihinin en parlak sayfasıdır. I.Dünya savaşı'ndan kısa bir süre önce, 1911-1942 yıllarında Osmanlı Devleti son Afrika topraklarını…
Ahmet Hatipoğlu 25 Eylül 1933 tarihinde Burdur'da dünyaya gelmiştir. Babası, Hatip Hoca nâmıyla tanınan değerli bir din âlimi Mehmet Hatipoğlu, annesi Meryem Edîbe Hanım'dır. Dedesi Hasan Efendi, Burdur'un Arvallı köyünden gelip Burdur'a yerleşmiştir. Hatip Hoca, Dinî…
Ahmed Irsoy ya da Hafız Ahmet Efendi 1869 yılında İstanbul'un Eyüpsultan semtinin Ceditalipaşa Mahallesi'nde dünyaya geldi. Hoca Zekai Dede Efendi'nin oğludur. Asıl adı Ahmed İlhamidir, Zekai Dede-zade Ahmet Efendi adı ile de tanınır. Lalelizade İlkokulunda okurken…
Atatürk'ün; Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Lâiklik ve Devrimcilik ilkeleri, Türk ulusu'nun özlem, gereksinim ve yapısından doğmuştur. Herhangi bir dış baskı veya taklitçilik olmadan. Bununla beraber, bütün insanlığı geçerli bir düşünce sistemi içine alabilmiştir. Bu kapsam, ulusal…
Musiki tarihimizde Üsküdarlı Ziya Bey, Bestenigar Ziya Bey, Hoca Ziya Bey, Hanende Ziya Bey gibi isimlerle tanınır. Ziya Bey, 1877 yılında İstanbul’un Üsküdar semtinde dünyaya geldi. Ünlü mûsikişinaslardan Behlül Efendi’nin yeğenidir. İlkokul ve rüştiyeyi bitirdikten sonra…
Çok sesli müziğimizin öncülerinden olan Cemal Reşit Rey, Türk Beşleri olarak anılan bir grubun üyesidir. Besteciliği kadar eğitimci, piyano pedagogu, piyanist, orkestra yöneticisi ve İstanbul Şehir Orkestrasının kurucusu olarak Türk müzik tarihine geçmiştir. Babası, Servet-i Fünun…
Ayhan Sarı, Çanakkale - Biga'da dünyaya geldi. İlk müzik etkilerini ortaokul müzik öğretmeni ve kanun da çalan babası Ekrem Sarı'dan aldı. Biga Sakarya İlkokulu'nu bitirerek aynı yıl Biga Lisesi'nde orta öğrenime başladı. (O zamanki adıyla) Ege…
Opera sanatçısı Erol Uras, Marmara Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü'nü ve şan eğitimini aldığı İstanbul Belediye Konservatuvarı'nı bitirdi. İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Türk Halk Müziği Programı'nda master yaptı. 1962 yılında korist olarak girdiği İstanbul Şehir Operası'nda 1965…
Gerek Türk, gerekse Batı müziği Devlet konservartuarlarımız her yıl yüzlerce mezun verir duruma geldi. Bu duruma sevinsek mi, üzülsek mi bir türlü karar veremez olduk. Sevinsek yerinde, çünkü müzik sanatı uğraşanı sayımız giderek artıyor ve bu…
Havada bulut yok bu ne dumandır isimli Muş türküsü incelemesi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemâl Atatürk her söylenişinde göz yaşlarını tutamayarak "Anadolu çocuklarının ne işleri vardı yemen çöllerinde? Oraya gönderildiklerinde belki yeni evliydiler. Geride genç…