Diğer bilgiler

Diğer bilgiler (21)

Sitemin çeşitli bölümlerde adı geçen ve ana başlıkların kapsamında olmayan diğer bilgiler, önemli kişiler ve incelemeler.

Çanakkale Savaşları, Birinci Dünya Savaşı içinde, tarihin en kanlı bölümü olarak bilinir. Türk'ün sayısız zafer, şan ve şerefle dolu tarihinin en parlak sayfasıdır. I.Dünya savaşı'ndan…
Ahmet Hatipoğlu 25 Eylül 1933 tarihinde Burdur'da dünyaya gelmiştir. Babası, Hatip Hoca nâmıyla tanınan değerli bir din âlimi Mehmet Hatipoğlu, annesi Meryem Edîbe Hanım'dır. Dedesi…
Ahmed Irsoy ya da Hafız Ahmet Efendi 1869 yılında İstanbul'un Eyüpsultan semtinin Ceditalipaşa Mahallesi'nde dünyaya geldi. Hoca Zekai Dede Efendi'nin oğludur. Asıl adı Ahmed İlhamidir,…
Atatürk'ün; Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Lâiklik ve Devrimcilik ilkeleri, Türk ulusu'nun özlem, gereksinim ve yapısından doğmuştur. Herhangi bir dış baskı veya taklitçilik olmadan. Bununla beraber,…
Musiki tarihimizde Üsküdarlı Ziya Bey, Bestenigar Ziya Bey, Hoca Ziya Bey, Hanende Ziya Bey gibi isimlerle tanınır. Ziya Bey, 1877 yılında İstanbul’un Üsküdar semtinde dünyaya…
Çok sesli müziğimizin öncülerinden olan Cemal Reşit Rey, Türk Beşleri olarak anılan bir grubun üyesidir. Besteciliği kadar eğitimci, piyano pedagogu, piyanist, orkestra yöneticisi ve İstanbul…

Sitemdeki ilgili sayfalar