Klasik Türk müziği ve Türk halk müziği çalgıları

Klasik Türk müziği ve Türk halk müziği çalgıları (11)

Türk sanat müziği - Klasik Türk müziği ve Türk halk müziği çalgıları. Başlıca çalgılarımızla ilgili genel bilgiler.

Bağlama ya da saz, Türk halk müziğinde yaygın olarak kullanılan telli bir çalgıdır. Yörelere ve boyutlarına göre; kopuz, cura, saz, çöğür, dombra, ikitelli, tanbura ve tar gibi.değişik isimler verilmiştir. Tezene…
Tarihsel gelişimi bin yıllar alan Türk çalgılarının macerası Orta Asya’da başlar. O kültürel coğrafyadan uzanan yollar ile Anadolu topraklarına yayılarak Balkanlar’a kadar uzanır. Çalgılarımızın geçmişten günümüze uzanan serüveni tarihin derinliklerinden…
Kânun' un bazı kaynaklara göre büyük Türk bilginlerinden FARABİ (870-950) tarafından icat edildiği söylenmektedir. Aynı kaynaklar Farabi’nin kânun üzerinde çeşitli değişiklikler yaptığını da öne sürmektedir. Ancak, antik çağda Mısır ve…
Öncelikle keman 4 telli bir çalgıdır. Viola ve violenselinde bulunduğu violin ailesinin en küçük ve en yüksek tondan çalan üyesidir. Kemandada gitarda olduğu gibi perde sistemi yoktur. Keman yayı atın…
Klarinet (klarinet ya da gırnata), sert ve dayanıklı ağaçlardan genellikle de abanoz ağacından yapılan üflemeli bir çalgı türüdür. Bir çeşit sert kauçuk olan ebonitten, ayrıca metalden yapılanları da vardır. Klarnetler,…

Sitemdeki ilgili sayfalar