Türk sanat müziği sitesinde neler var?

Sitem, 2.152 adet Türk sanat müziği şarkısı (şarkı, beste, semaî, ilâhîkâr ve kanto), 84 adet saz eseri (saz semaisi ve peşrev), 459 adet Türk halk müziği türküsü, sadece bu eserlerin; 2.676 adet notası, 54 adet makamı, 31 adet usûlü, 277 adet bestekârı, 181 adet şairi, 62 adet türkülerimizin kaynak kişileri, derleyenleri ve notaya alanları, 128 adet saz sanatçısı ve 371 adet ses sanatçısı olmak üzere toplam: 6.638 sayfadır. Üye sayısı: 8.579 - Sâlih Bora (Aramak istedikleriniz için, aşağıdaki kutuyu kullanabilirsiniz.)

salih-bora

Başından (2009 yılının Ağustos ayından) itibaren, tek başıma sâhibi ve yapımcısı olduğum bu siteyi, çocukluğumuzdan bugüne kadarki gelişimimizde, bizlere Türk sanat müziği ve Türk halk müziği eserleri ile çok güzel bir duygu ve sevgi yolu çizen sanatçılarımıza karşı, kendimi borçlu hissettiğim için yapmaya başladım. Bu borcumu, kültürümüzün önemli unsurlarından biri olan müziğimizi; tanıtmaya, hatırlatmaya ve dolayısıyla da korumaya, sitem aracılığı ile az da olsa katkıda bulunarak ödemeye çalışıyorum. Sâlih Bora