Türk sanat müziği sitesinde neler var?

Sitem, 2.136 adet Türk sanat müziği şarkısı (şarkı, beste, semaî, ilâhîkâr ve kanto), 84 adet saz eseri (saz semaisi ve peşrev), 459 adet Türk halk müziği türküsü, sadece bu eserlerin; 2.659 adet notası, 54 adet makamı, 31 adet usûlü, 276 adet bestekârı, 179 adet şairi, 62 adet türkülerimizin kaynak kişileri, derleyenleri ve notaya alanları, 128 adet saz sanatçısı ve 370 adet ses sanatçısı olmak üzere toplam: 6.599 sayfadır. Üye sayısı: 8.345 - Sâlih Bora (Özellikle aramak istediğiniz için, aşağıdaki kutuyu kullanabilirsiniz.)

salih-bora

Başından itibaren (2009 yılının Ağustos ayı) tek başıma sâhibi ve yapımcısı olduğum bu siteyi; çocukluğumuzdan bugüne kadarki gelişimimizde, bizlere Türk sanat müziği ve Türk halk müziği eserleri ile çok güzel bir duygu ve sevgi yolu çizen sanatçılarımıza karşı, kendimi borçlu hissettiğim için yapmaya başladım. Bu borcumu, önemli kültür miraslarımızdan biri olan müziğimizin; tanıtılması, hatırlatılması ve dolayısıyla da korunmasına, sitem aracılığı ile az da olsa katkıda bulunarak ödemeye çalışıyorum. Sâlih Bora