salih-bora

2009 yılının Ağustos ayında, "tek başıma" sâhibi ve yapımcısı olarak kurduğum turksanatmuzigi.org sitemi, çocukluğumuzdan bugüne kadarki gelişimimizde, bizlere Türk sanat müziği ve Türk halk müziği eserleri ile çok güzel bir duygu ve sevgi yolu çizen sanatçılarımıza karşı, kendimi borçlu hissettiğim için yaptım. Bu borcumu, kültürümüzün önemli unsurlarından biri olan müziğimizi; tanıtmaya, hatırlatmaya ve dolayısıyla da korumaya, sitem aracılığı ile, az da olsa katkıda bulunarak ödemeye çalışıyorum. Sâlih Bora

Sitem, 2.162 adet Türk sanat müziği şarkıları (şarkı, beste, semaî, ilâhîkâr ve kanto), 84 adet saz eseri (saz semaileri ve peşrev), 459 adet Türk halk müziği türküleri, sadece bu eserlerin; 2.686 adet notası, 54 adet makamı, 32 adet usûlü, 277 adet bestekârı, 185 adet şairi, 62 adet türkülerimizin kaynak kişileri, derleyenleri ve notaya alanları, 128 adet saz sanatçısı ve 371 adet ses sanatçısı olmak üzere toplam: 6.666 sayfadır. Üye sayısı: 9.165

Klasik Türk Müziği - Türk sanat müziği ve Türk halk müziği

Öğeyi Oyla
(13 oy)
Klasik Türk Müziği - Türk sanat müziği ve Türk halk müziği - 3.8 out of 5 based on 13 votes

Türk sanat müziği bestekârlarımız

Sitemde bulunan Türk sanat müziği - klasik Türk müziği; şarkı, beste, semaî, peşrev, kâr, kârçe, kanto ve diğer formlarındaki eserlerinin bestekârları. Bu bestekârlarımızın, sitemde ayrıntılı olarak bulunan eserlerinin bağlantıları.

Şairlerimiz

Sitemde bulunan Türk sanat müziği - klasik Türk müziği eserlerimizin güftekârları - söz yazarları - şairlerinin; bestelenmiş eserlerinin sözleri ve diğer ayrıntılı bilgileri.

Türkülerimize gönül verenlerimiz

Türkülerimizi; yörelerimizdeki kaynaklarının aklından, Türk halk müziği repertuarına taşıyarak, Türk halk müziği kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan, türkülerimize gönül verenlerimize ait bilgiler ve sitemde ayrıntılı bilgileri bulunan ait oldukları eserlerin bağlantıları.

Ses sanatçılarımız

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği ve Türk halk müziği; şarkılarını, bestelerini, semailerini, karlarını, karçelerini, kantolarını, türkülerini ve uzun havalarını seslendiren ses sanatçılarımız hakkında bilgiler. Bu sanatçılarımızın seslendirdiği ve sitemde ayrıntılı bilgileri bulunan eserlerin bağlantıları.

Saz sanatçılarımız

Ön planda görünen ses sanatçılarımızın yorumladığı klasik Türk müziği - Türk sanat müziği ve Türk halk müziği eserlerimizin, müziğini oluşturdukları halde, arka planda olmaları nedeniyle, genellikle pek çoğunu yeteri kadar tanıyamadığımızı düşündüğüm saz sanatçılarımız.

Türk sanat müziği şarkılarımız

Klasik Türk müziği / Türk sanat müziği şarkıları, besteleri, semaîleri, kârları, kârçeleri ve kantolarının; bestekârları - bestecileri, şairleri - söz yazarları - güftekârları, makamları, usûlleri, sözleri, Türkçe karşılıkları, notaları, öyküleri ve video yorumları.

Türk halk müziği türkülerimiz

Alfabetik olarak sıralanmış şekildeki Türk halk müziği türkülerimizin; yöreleri, kaynak kişileri, derleyenleri, notaya alanları, notaları, sözleri, öyküleri ve video yorumları.

Türk sanat müziği ve Türk halk müziği eserlerimizin notaları

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği (şarkıları - besteleri - semaîleri - kârları - kârçeleri - kantoları) ve Türk halk müziği eserlerimizin notaları.

Nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu eserlere bağlantılıdır.

Türk sanat müziği makamlarımız

Sitemde bulunan eserlerde kullanılan Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği makamlarımızın tanıtımı ve bu makamlara ait eserler.

Türk sanat müziği usûllerimiz

Sitemde bulunan eserlerde kullanılan Türk sanat müziği - Klasik Türk müziği usûllerimizin tanıtımı, vuruluşu ve bu usûllere ait eserler.

Türk müziği çalgılarımız

Başlıca Türk müziği çalgılarımızla ilgili genel bilgiler.

Nedir?

Türk müziği ile ilgili cümleler içinde geçen isimler ve kavramlarla ilgili nedir? sorunuza cevap olabilecek kısa bilgiler.

Öyküler

Sitemde bulunan Türk sanat müziği şarkıları ve Türk halk müziği türküleri ile ilgili öyküler.

Diğer bilgiler

Sitemin çeşitli bölümlerde adı geçen ve sitemdeki ana başlıkların kapsamında olmayan diğer bilgiler, önemli kişiler ve incelemeler.

Okunma 9406 defa Son Düzenlenme Çarşamba, 10 Ocak 2018 13:33