header

Ü harfi ile başlayan Türk halk müziği türküleri

Ü harfi ile başlayan Türk halk müziği türküleri (4)

Üç gün olmuş şu yayladan geçeli isimli Türk halk müziği türküsünün; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Makamı : Zâvil makamı Usûlü…
Ünye'den çıktım da başım selâmet isimli Ordu yöresine ait Türk halk müziği türküsünün; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Yöresi : Ordu…
Üryan geldim gene üryan giderim isimli Adana yöresine ait Türk halk müziği uzun havasının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Yöresi :…
Üsküdar’a gider iken aldı da bir yağmur isimli İstanbul yöresine ait Türk halk müziği türküsünün; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Yöresi…