header

Nişâburek makamındaki saz eserleri

Nişâburek makamındaki saz eserleri (2)

Tanburî Büyük Osman Bey'in Nişâburek makamındaki peşrevinin; ayrıntılı bilgileri, videoları ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Tanburî Büyük Osman Bey Formu : Peşrev formu Makamı…
Vardakosta Seyyid Ahmed Ağa'nın Nişâburek makamındaki saz semâîsinin; ayrıntılı bilgileri, videoları ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Vardakosta Seyyid Ahmed Ağa Formu : Saz semâîsi…