header

V harfi ile başlayan Türk sanat müziği şarkıları

V harfi ile başlayan Türk sanat müziği şarkıları (17)

Hacı Ârif Bey'in Vâd ederken yâr kâm-ı vuslatı isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste…
Sâdi Işılay'ın Vâdet bana artık bu benim son çilem olsun isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Mahmud Celâleddin Paşa'nın Vâh me’yûs-i visâlindir gönül isimli Karcığar makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri:…
Tanburî Cemil Bey'in Var iken zâtında böyle hüsn ü ân olma nihân isimli Mâhur makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe…
Hacı Ârif Bey'in Var mı cânâ derd-i aşkın çâresi isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri:…