header

L harfi ile başlayan Türk sanat müziği şarkıları

L harfi ile başlayan Türk sanat müziği şarkıları (13)

Şekerci Cemil Bey'in Lâyık mı sana bu dil-i sevdâzede yansın isimli Hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Ahmet Râsim'in Leb-i rengînine bir gül konsun isimli Rast makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri:…
Emin Ongan'ın Leblerinde kıvrılan bir goncanın al rengi var isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri:…
Lem'î Atlı'nın Lerzân ediyor rûhumu çeşmindeki efsûn isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste :…
Sadettin Kaynak'ın Leylâ acep neden ses vermiyor feryâdıma isimli Hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste…