header

SBBaşından itibaren tek başıma sâhibi ve yapımcısı olduğum bu siteyi; müziğimizi çok sevmemle birlikte, çocukluğumuzdan bugüne kadarki gelişimimizde, bizlere klasik Türk müziği ve Türk halk müziği eserleri ile çok güzel bir duygu ve sevgi yolu çizen sanatçılarımıza karşı kendimi borçlu hissettiğim için, 2009 yılının Temmuz ayında yapmaya başladım. Bu borcumu, önemli kültür miraslarımızdan biri olan müziğimizin; tanıtılması, hatırlatılması ve dolayısıyla da korunmasına, elimden geldiğince katkıda bulunarak ödemeye çalışıyorum.

"Bu dünyadaki" en iyi Klasik Türk Müziği sitesindesiniz

Sitem; 1.904 adet Türk sanat müziği şarkısı, 58 adet saz eseri, 455 adet Türk halk müziği türküsü, sadece bu eserlerin 2.399 adet notası, 52 adet makam bilgisi, 31 adet usûl bilgisi, 252 adet bestekârı, 170 adet şairi, 61 adet türkülerimizin kaynak kişileri, derleyenleri ve notaya alanları, 128 adet saz sanatçısı ve 365 adet ses sanatçısı olmak üzere, şimdilik 6.011 sayfadır. Sâlih Bora - 15 Ağustos 2016'dan itibaren üye sayısı: 99
(Bakalım kaç kişiymişiz?)

Son Eklenen Eserler

 • Elmas senin yüzün gören
  Tanbûrî Mustafa Çavuş'un Elmas senin yüzün gören isimli Nikrîz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste ve güfte : Tanbûrî Mustafa Çavuş Makamı : Nikrîz…
  Yazan Salı, 30 Ağustos 2016 13:38 Okunma 18 defa
 • Küşâde sînesi bilmem ki bir sehâsı mı var
  Enfî Hasan Ağa'nın Küşâde sînesi bilmem ki bir sehâsı mı var isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği bestesinin; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Enfî Hasan…
  Yazan Salı, 30 Ağustos 2016 11:43 Okunma 14 defa
 • Kırdı geçirdi beni
  Medenî Aziz Efendi'nin Kırdı geçirdi beni isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Medenî Aziz Efendi Güfte : Bilinmiyor Makamı : Nişâburek…
  Yazan Salı, 30 Ağustos 2016 11:12 Okunma 17 defa
 • Gittin bırakıp sevgimi soldurmadı yıllar
  Emin Ongan'ın Gittin bırakıp sevgimi soldurmadı yıllar isimli Rast makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Emin Ongan Güfte : Bilinmiyor Makamı : Rast…
  Yazan Salı, 30 Ağustos 2016 10:29 Okunma 22 defa
 • Gel ey sabâ o gül-i hoş-nümâyı söyleşelim
  Kassamzâde Mehmet Efendi'nin Gel ey sabâ o gül-i hoş-nümâyı söyleşelim isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği Yürük semaî'sinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Kassamzâde Mehmet…
  Yazan Pazartesi, 29 Ağustos 2016 14:24 Okunma 15 defa
 • Ey gül ne aceb silsile-i müşk-i terin var
  Yusuf Ziyâ Paşa'nın Ey gül ne aceb silsile-i müşk-i terin var isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği Yürük semaî'sinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Yusuf Ziyâ Paşa…
  Yazan Pazartesi, 29 Ağustos 2016 13:46 Okunma 19 defa
 • Câme-i sürh ile sanma lâ’l-gûn olmuş gelir
  Enfî Hasan Ağa'nın Câme-i sürh ile sanma lâ’l-gûn olmuş gelir isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği Ağır semaî'sinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Enfî Hasan…
  Yazan Pazartesi, 29 Ağustos 2016 12:51 Okunma 18 defa
 • Bin zebân söylersin ol çeşm-i sühân-perdâz ile
  Yusuf Ziyâ Paşa'nın Bin zebân söylersin ol çeşm-i sühân-perdâz ile isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Yusuf Ziyâ Paşa…
  Yazan Pazartesi, 29 Ağustos 2016 11:05 Okunma 16 defa
 • Yâdigâr kaldı bana dilde bu âh
  Hacı Ârif Bey'in Yâdigâr kaldı bana dilde bu âh isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Hacı Ârif Bey Güfte : Bilinmiyor…
  Yazan Pazar, 28 Ağustos 2016 18:09 Okunma 18 defa
 • Şarâb iç gül-feminde güller açılsın
  Hacı Ârif Bey'in Şarâb iç gül-feminde güller açılsın isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Hacı Ârif Bey Güfte : Bilinmiyor Makamı…
  Yazan Pazar, 28 Ağustos 2016 17:33 Okunma 19 defa
 • Sevdim yine bir şûh-i dilârâ pek ilerde
  Tanburî Ali Efendi'nin Sevdim yine bir şûh-i dilârâ pek ilerde isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Tanburî Ali Efendi Güfte :…
  Yazan Pazar, 28 Ağustos 2016 17:05 Okunma 15 defa
 • Sevdiğim lûtfeyleyip gelmez misin imdâdıma
  Selânikli Ahmet Bey'in Sevdiğim lûtfeyleyip gelmez misin imdâdıma isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Selânikli Ahmet Bey Güfte : Bilinmiyor Makamı…
  Yazan Pazar, 28 Ağustos 2016 14:12 Okunma 20 defa