header

"Bu dünyadaki" en iyi Klasik Türk Müziği sitesindesiniz

Sitem; 1.990 adet Türk sanat müziği şarkısı (şarkı, beste, semaî, kâr, kârçe ve kanto), 81 adet saz eseri (saz semaisi ve peşrev), 456 adet Türk halk müziği türküsü, sadece bu eserlerin 2.507 adet notası, 53 adet makam bilgisi, 31 adet usûl bilgisi, 265 adet bestekârı, 176 adet şairi, 61 adet türkülerimizin kaynak kişileri, derleyenleri ve notaya alanları, 128 adet saz sanatçısı ve 366 adet ses sanatçısı olmak üzere, toplam: 6.250 sayfadır. Üye sayısı: 5.500